win32_set_service_status

(PECL win32service >=0.1.0)

win32_set_service_statusHizmet durumunu günceller

Açıklama

win32_set_service_status ( int $durum ) : bool

Hizmet yöneticisine çalışan hizmetin durumu hakkında bilgi verir. Bu çağrı sadece çalışmakta olan hizmet süreçleri için geçerlidir.

Değiştirgeler

durum

Hizmet durum kodu. Şunlardan biri olmalıdır: WIN32_SERVICE_RUNNING, WIN32_SERVICE_STOPPED, WIN32_SERVICE_STOP_PENDING, WIN32_SERVICE_START_PENDING, WIN32_SERVICE_CONTINUE_PENDING, WIN32_SERVICE_PAUSE_PENDING, WIN32_SERVICE_PAUSED.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız