win32_start_service

(PECL win32service >=0.1.0)

win32_start_serviceBir hizmeti başlatır

Açıklama

win32_start_service ( string $hizmet [, string $makine ] ) : int

İsmi belirtilen hizmeti çalıştırmaya çalışır. Genellikle yönetici yetkileri gerekir.

Değiştirgeler

hizmet

Hizmetin kısa ismi.

makine

İsteğe bağlı olarak makine ismi. Belirtilmezse yerel makine ismi kullanılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda WIN32_NO_ERROR, aksi takdirde bir win32 hata kodu döner.

Ayrıca Bakınız