xmlrpc_set_type

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

xmlrpc_set_typeBir PHP dizge değeri için xmlrpc türünü base64 veya datetime türüne dönüştürür

Açıklama

xmlrpc_set_type ( string &$değer , string $tür ) : bool

Bir PHP dizge değeri için xmlrpc türünü base64 veya datetime türüne dönüştürür.

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Değiştirgeler

değer

Türü belirlenecek değer.

tür

'base64' veya 'datetime'

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Bir hata oluşmadığı takdirde değer bir nesneye dönüştürülür.

Örnekler

Örnek 1 - xmlrpc_set_type() örneği

<?php

$params 
date("Ymd\TH:i:s"time());
xmlrpc_set_type($params'datetime');
echo 
xmlrpc_encode($params);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<params>
<param>
 <value>
  <dateTime.iso8601>20090322T23:43:03</dateTime.iso8601>
 </value>
</param>
</params>

Hatalar/İstisnalar

Türün XMLRPC tarafından desteklenmediğini belirten bir E_WARNING çıktılanır.