Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

COLOR_* Sabitleri

Renk Türü Sabitleri. Bu sabitler esas olarak ImagickPixel ile kullanılır.

imagick::COLOR_BLACK (integer)
Siyah
imagick::COLOR_BLUE (integer)
Mavi
imagick::COLOR_CYAN (integer)
Turkuaz
imagick::COLOR_GREEN (integer)
Yeşil
imagick::COLOR_RED (integer)
Kırmızı
imagick::COLOR_YELLOW (integer)
Sarı
imagick::COLOR_MAGENTA (integer)
Eflatun
imagick::COLOR_OPACITY (integer)
Matlık
imagick::COLOR_ALPHA (integer)
Alfa
imagick::COLOR_FUZZ (integer)
Renk benzerliği.
DISPOSE_* Sabitleri

Elden Çıkarma Türü Sabitleri

imagick::DISPOSE_UNRECOGNIZED (integer)
Tanınmayan elden çıkarma türü
imagick::DISPOSE_UNDEFINED (integer)
Tanımsız elden çıkarma türü
imagick::DISPOSE_NONE (integer)
Tanımlı elden çıkarma türü yok.
imagick::DISPOSE_BACKGROUND (integer)
Artalan
imagick::DISPOSE_PREVIOUS (integer)
Önceki
Birleştirme İşleci Sabitleri
imagick::COMPOSITE_DEFAULT (integer)
Öntanımlı birleştirme işleci
imagick::COMPOSITE_UNDEFINED (integer)
Tanımsız birleştirme işleci
imagick::COMPOSITE_NO (integer)
Hiç birleştirme işleci tanımlanmamış
imagick::COMPOSITE_ADD (integer)
Resim + resim sonucu
imagick::COMPOSITE_ATOP (integer)
Sonuç, resimle aynı görüntüyü içerir, ancak görüntülerin üst üste bindiği yerde birleşik resim bulanıklaşır.
imagick::COMPOSITE_BLEND (integer)
Resimleri kaynaştır
imagick::COMPOSITE_BUMPMAP (integer)
Kaynağın önce gri tonlamaya dönüştürülmesi dışında COMPOSITE_MULTIPLY ile aynıdır.
imagick::COMPOSITE_CLEAR (integer)
Hedef resmi şeffaf yap.
imagick::COMPOSITE_COLORBURN (integer)
Kaynak resmin yansıtmak için hedef resmi karart.
imagick::COMPOSITE_COLORDODGE (integer)
Kaynak resmin yansıtmak için hedef resmi aydınlat.
imagick::COMPOSITE_COLORIZE (integer)
Birleşik resim kullanarak hedef resmi renklendir.
imagick::COMPOSITE_COPYBLACK (integer)
Siyahı kaynaktan hedefe kopyala.
imagick::COMPOSITE_COPYBLUE (integer)
Maviyi kaynaktan hedefe kopyala.
imagick::COMPOSITE_COPY (integer)
Kaynak resmi hedef resme kopyala.
imagick::COMPOSITE_COPYCYAN (integer)
Turkuazı kaynaktan hedefe kopyala.
imagick::COMPOSITE_COPYGREEN (integer)
Yeşili kaynaktan hedefe kopyala.
imagick::COMPOSITE_COPYMAGENTA (integer)
Eflatunu kaynaktan hedefe kopyala
imagick::COMPOSITE_COPYOPACITY (integer)
Matlığı kaynaktan hedefe kopyala.
imagick::COMPOSITE_COPYRED (integer)
Kırmızıyı kaynaktan hedefe kopyala.
imagick::COMPOSITE_COPYYELLOW (integer)
Sarıyı kaynaktan hedefe kopyala.
imagick::COMPOSITE_DARKEN (integer)
Hedef resmi karart
imagick::COMPOSITE_DSTATOP (integer)
Kaynağın içinde bulunan hedef bölüm, kaynağın üzerine yerleştirilip hedef yer değiştirilir.
imagick::COMPOSITE_DST (integer)
Hedef resme dokunma.
imagick::COMPOSITE_DSTIN (integer)
Kaynağın içindeki parçaların yerine hedefi yerleştir.
imagick::COMPOSITE_DSTOUT (integer)
Kaynağın dışındaki parçaların yerine hedefi yerleştir.
imagick::COMPOSITE_DSTOVER (integer)
Hedefe kaynağı yerleştir.
imagick::COMPOSITE_DIFFERENCE (integer)
Belirleyici iki renkten koyu olanının açık olandan çıkar.
imagick::COMPOSITE_DISPLACE (integer)
Hedef resmin piksellerini kaynakta tanımlandığı gibi kaydır.
imagick::COMPOSITE_DISSOLVE (integer)
Kaynağı hedefte erit
imagick::COMPOSITE_EXCLUSION (integer)
Daha düşük zıtlıkta görünmesi dışında imagick::COMPOSITE_DIFFERENCE ile aynı etkiyi oluşturur.
imagick::COMPOSITE_HARDLIGHT (integer)
Kaynak renk değerine bağlı olarak renkleri çoğullar ve ekranlar.
imagick::COMPOSITE_HUE (integer)
Hedefin renk sıcaklığını kaynakta tanımlandığı gibi değiştirir.
imagick::COMPOSITE_IN (integer)
Kaynağı hedefe birleştirir.
imagick::COMPOSITE_LIGHTEN (integer)
Hedefi kaynakta tanımlandığı gibi aydınlatır.
imagick::COMPOSITE_LUMINIZE (integer)
Hedefi kaynakta tanımlandığı gibi ışıklandırır.
imagick::COMPOSITE_MINUS (integer)
Kaynağı hedeften çıkarır.
imagick::COMPOSITE_MODULATE (integer)
Hedef parlaklığını, doygunluğunu ve renk sıcaklığını kaynakta tanımlandığı gibi modüle eder.
imagick::COMPOSITE_MULTIPLY (integer)
Hedefi kaynağa çoğullar.
imagick::COMPOSITE_OUT (integer)
Kaynağın dış kısımlarını hedefle birleştirir.
imagick::COMPOSITE_OVER (integer)
Kaynağı hedefin üzerinde birleştirir.
imagick::COMPOSITE_OVERLAY (integer)
Kaynağı hedefin üzerine yerleştirir.
imagick::COMPOSITE_PLUS (integer)
Kaynağı hedefe ekler.
imagick::COMPOSITE_REPLACE (integer)
Kaynakla hedefi yer değiştirir.
imagick::COMPOSITE_SATURATE (integer)
Hedefi kaynakta tanımlandığı gibi ışıkla doyurur.
imagick::COMPOSITE_SCREEN (integer)
Kaynak ve hedefin eşleniği alınıp çarpıldıktan sonra hedef yer değiştirilir.
imagick::COMPOSITE_SOFTLIGHT (integer)
Kaynağa bağlı olarak renkleri açık veya koyu yapar.
imagick::COMPOSITE_SRCATOP (integer)
Hedefin içinde bulunan kaynak bölüm, hedefin üzerinde birleştirilir.
imagick::COMPOSITE_SRC (integer)
Kaynağı hedefe kopyalar.
imagick::COMPOSITE_SRCIN (integer)
Hedefin içinde bulunan kaynak bölüm, hedefle yer değiştirilir.
imagick::COMPOSITE_SRCOUT (integer)
Hedefin dışında bulunan kaynak bölüm, hedefle yer değiştirilir.
imagick::COMPOSITE_SRCOVER (integer)
Kaynak hedefle yer değiştirir.
imagick::COMPOSITE_SUBTRACT (integer)
Kaynak resimdeki renkler hedef resimden çıkarılır.
imagick::COMPOSITE_THRESHOLD (integer)
Kaynak hedefle, kaynak eşiğinde tanımlandığı gibi birleştirilir.
imagick::COMPOSITE_XOR (integer)
Hedefin dışında kalan kaynak parçası ile kaynağın dışında kalan hedef parçası birleştirilir.
Montaj Kipi Sabitleri

imagick::MONTAGEMODE_FRAME (integer)
imagick::MONTAGEMODE_UNFRAME (integer)
imagick::MONTAGEMODE_CONCATENATE (integer)
Yazı tipi Tarzı Sabitleri

imagick::STYLE_NORMAL (integer)
Normal
imagick::STYLE_ITALIC (integer)
Eğik
imagick::STYLE_OBLIQUE (integer)
Eğik
imagick::STYLE_ANY (integer)
Herhangi biri
Süzgeç Sabitleri

imagick::FILTER_UNDEFINED (integer)
imagick::FILTER_POINT (integer)
imagick::FILTER_BOX (integer)
imagick::FILTER_TRIANGLE (integer)
imagick::FILTER_HERMITE (integer)
imagick::FILTER_HANNING (integer)
imagick::FILTER_HAMMING (integer)
imagick::FILTER_BLACKMAN (integer)
imagick::FILTER_GAUSSIAN (integer)
imagick::FILTER_QUADRATIC (integer)
imagick::FILTER_CUBIC (integer)
imagick::FILTER_CATROM (integer)
imagick::FILTER_MITCHELL (integer)
imagick::FILTER_LANCZOS (integer)
imagick::FILTER_BESSEL (integer)
imagick::FILTER_SINC (integer)
Resim Türü Sabitleri

imagick::IMGTYPE_UNDEFINED (integer)
imagick::IMGTYPE_BILEVEL (integer)
imagick::IMGTYPE_GRAYSCALE (integer)
imagick::IMGTYPE_GRAYSCALEMATTE (integer)
imagick::IMGTYPE_PALETTE (integer)
imagick::IMGTYPE_PALETTEMATTE (integer)
imagick::IMGTYPE_TRUECOLOR (integer)
imagick::IMGTYPE_TRUECOLORMATTE (integer)
imagick::IMGTYPE_COLORSEPARATION (integer)
imagick::IMGTYPE_COLORSEPARATIONMATTE (integer)
imagick::IMGTYPE_OPTIMIZE (integer)
Çözünürlük Sabitleri

imagick::RESOLUTION_UNDEFINED (integer)
imagick::RESOLUTION_PIXELSPERINCH (integer)
imagick::RESOLUTION_PIXELSPERCENTIMETER (integer)
Sıkıştırma Sabitleri

imagick::COMPRESSION_UNDEFINED (integer)
imagick::COMPRESSION_NO (integer)
imagick::COMPRESSION_BZIP (integer)
imagick::COMPRESSION_FAX (integer)
imagick::COMPRESSION_GROUP4 (integer)
imagick::COMPRESSION_JPEG (integer)
imagick::COMPRESSION_JPEG2000 (integer)
imagick::COMPRESSION_LOSSLESSJPEG (integer)
imagick::COMPRESSION_LZW (integer)
imagick::COMPRESSION_RLE (integer)
imagick::COMPRESSION_ZIP (integer)
imagick::COMPRESSION_DXT1 (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.0 ve üstü
imagick::COMPRESSION_DXT3 (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.0 ve üstü
imagick::COMPRESSION_DXT5 (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.0 ve üstü
Boyama Sabitleri

imagick::PAINT_POINT (integer)
imagick::PAINT_REPLACE (integer)
imagick::PAINT_FLOODFILL (integer)
imagick::PAINT_FILLTOBORDER (integer)
imagick::PAINT_RESET (integer)
Çekim Yönü Sabitleri
imagick::GRAVITY_NORTHWEST (integer)
Kuzeybatı
imagick::GRAVITY_NORTH (integer)
Kuzey
imagick::GRAVITY_NORTHEAST (integer)
Kuzeydoğu
imagick::GRAVITY_WEST (integer)
Batı
imagick::GRAVITY_CENTER (integer)
Merkez
imagick::GRAVITY_EAST (integer)
Doğu
imagick::GRAVITY_SOUTHWEST (integer)
Güneybatı
imagick::GRAVITY_SOUTH (integer)
Güney
imagick::GRAVITY_SOUTHEAST (integer)
Güneydoğu
Yazı tipi Karakter Genişliği Sabitleri

imagick::STRETCH_NORMAL (integer)
Normal
imagick::STRETCH_ULTRACONDENSED (integer)
Çok dar
imagick::STRETCH_CONDENSED (integer)
Dar
imagick::STRETCH_SEMICONDENSED (integer)
Az dar
imagick::STRETCH_SEMIEXPANDED (integer)
Az geniş
imagick::STRETCH_EXPANDED (integer)
Geniş
imagick::STRETCH_EXTRAEXPANDED (integer)
Çok geniş
imagick::STRETCH_ULTRAEXPANDED (integer)
Epeyce geniş
imagick::STRETCH_ANY (integer)
Herhangi biri.
Hizalama Sabitleri

imagick::ALIGN_UNDEFINED (integer)
imagick::ALIGN_LEFT (integer)
imagick::ALIGN_CENTER (integer)
imagick::ALIGN_RIGHT (integer)
Metin Süsleme Sabitleri
imagick::DECORATION_NO (integer)
imagick::DECORATION_UNDERLINE (integer)
imagick::DECORATION_OVERLINE (integer)
imagick::DECORATION_LINETROUGH (integer)
Gürültü Sabitleri

imagick::NOISE_UNIFORM (integer)
imagick::NOISE_GAUSSIAN (integer)
imagick::NOISE_MULTIPLICATIVEGAUSSIAN (integer)
imagick::NOISE_IMPULSE (integer)
imagick::NOISE_LAPLACIAN (integer)
imagick::NOISE_POISSON (integer)
imagick::NOISE_RANDOM (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
Kanal Sabitleri
imagick::CHANNEL_UNDEFINED (integer)
imagick::CHANNEL_RED (integer)
imagick::CHANNEL_GRAY (integer)
imagick::CHANNEL_CYAN (integer)
imagick::CHANNEL_GREEN (integer)
imagick::CHANNEL_MAGENTA (integer)
imagick::CHANNEL_BLUE (integer)
imagick::CHANNEL_YELLOW (integer)
imagick::CHANNEL_ALPHA (integer)
imagick::CHANNEL_OPACITY (integer)
imagick::CHANNEL_MATTE (integer)
imagick::CHANNEL_BLACK (integer)
imagick::CHANNEL_INDEX (integer)
imagick::CHANNEL_ALL (integer)
imagick::CHANNEL_DEFAULT (integer)
Metrik Sabitleri

imagick::METRIC_UNDEFINED (integer)
imagick::METRIC_MEANABSOLUTEERROR (integer)
imagick::METRIC_MEANSQUAREERROR (integer)
imagick::METRIC_PEAKABSOLUTEERROR (integer)
imagick::METRIC_PEAKSIGNALTONOISERATIO (integer)
imagick::METRIC_ROOTMEANSQUAREDERROR (integer)
Piksel sabitleri

imagick::PIXEL_CHAR (integer)
imagick::PIXEL_DOUBLE (integer)
imagick::PIXEL_FLOAT (integer)
imagick::PIXEL_INTEGER (integer)
imagick::PIXEL_LONG (integer)
imagick::PIXEL_QUANTUM (integer)
imagick::PIXEL_SHORT (integer)
Değerlendirme İşleci Sabitleri
imagick::EVALUATE_UNDEFINED (integer)
imagick::EVALUATE_ADD (integer)
imagick::EVALUATE_AND (integer)
imagick::EVALUATE_DIVIDE (integer)
imagick::EVALUATE_LEFTSHIFT (integer)
imagick::EVALUATE_MAX (integer)
imagick::EVALUATE_MIN (integer)
imagick::EVALUATE_MULTIPLY (integer)
imagick::EVALUATE_OR (integer)
imagick::EVALUATE_RIGHTSHIFT (integer)
imagick::EVALUATE_SET (integer)
imagick::EVALUATE_SUBTRACT (integer)
imagick::EVALUATE_XOR (integer)
imagick::EVALUATE_POW (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_LOG (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_THRESHOLD (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_THRESHOLDBLACK (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_THRESHOLDWHITE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_GAUSSIANNOISE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_IMPULSENOISE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_LAPLACIANNOISE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_MULTIPLICATIVENOISE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_POISSONNOISE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_UNIFORMNOISE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_COSINE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_SINE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_ADDMODULUS (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
Renk Uzayı Sabitleri
imagick::COLORSPACE_UNDEFINED (integer)
imagick::COLORSPACE_RGB (integer)
imagick::COLORSPACE_GRAY (integer)
imagick::COLORSPACE_TRANSPARENT (integer)
imagick::COLORSPACE_OHTA (integer)
imagick::COLORSPACE_LAB (integer)
imagick::COLORSPACE_XYZ (integer)
imagick::COLORSPACE_YCBCR (integer)
imagick::COLORSPACE_YCC (integer)
imagick::COLORSPACE_YIQ (integer)
imagick::COLORSPACE_YPBPR (integer)
imagick::COLORSPACE_YUV (integer)
imagick::COLORSPACE_CMYK (integer)
imagick::COLORSPACE_SRGB (integer)
imagick::COLORSPACE_HSB (integer)
imagick::COLORSPACE_HSL (integer)
imagick::COLORSPACE_HWB (integer)
imagick::COLORSPACE_REC601LUMA (integer)
imagick::COLORSPACE_REC709LUMA (integer)
imagick::COLORSPACE_LOG (integer)
imagick::COLORSPACE_CMY (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
Sanal Piksel Yöntemi Sabitleri

imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_UNDEFINED (integer)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_BACKGROUND (integer)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_CONSTANT (integer)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_EDGE (integer)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_MIRROR (integer)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_TILE (integer)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_TRANSPARENT (integer)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_MASK (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_BLACK (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_GRAY (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_WHITE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_HORIZONTALTILE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.3 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_VERTICALTILE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.3 ve üstü.
Önizleme Sabitleri

imagick::PREVIEW_UNDEFINED (integer)
imagick::PREVIEW_ROTATE (integer)
imagick::PREVIEW_SHEAR (integer)
imagick::PREVIEW_ROLL (integer)
imagick::PREVIEW_HUE (integer)
imagick::PREVIEW_SATURATION (integer)
imagick::PREVIEW_BRIGHTNESS (integer)
imagick::PREVIEW_GAMMA (integer)
imagick::PREVIEW_SPIFF (integer)
imagick::PREVIEW_DULL (integer)
imagick::PREVIEW_GRAYSCALE (integer)
imagick::PREVIEW_QUANTIZE (integer)
imagick::PREVIEW_DESPECKLE (integer)
imagick::PREVIEW_REDUCENOISE (integer)
imagick::PREVIEW_ADDNOISE (integer)
imagick::PREVIEW_SHARPEN (integer)
imagick::PREVIEW_BLUR (integer)
imagick::PREVIEW_THRESHOLD (integer)
imagick::PREVIEW_EDGEDETECT (integer)
imagick::PREVIEW_SPREAD (integer)
imagick::PREVIEW_SOLARIZE (integer)
imagick::PREVIEW_SHADE (integer)
imagick::PREVIEW_RAISE (integer)
imagick::PREVIEW_SEGMENT (integer)
imagick::PREVIEW_SWIRL (integer)
imagick::PREVIEW_IMPLODE (integer)
imagick::PREVIEW_WAVE (integer)
imagick::PREVIEW_OILPAINT (integer)
imagick::PREVIEW_CHARCOALDRAWING (integer)
imagick::PREVIEW_JPEG (integer)
Uygulama Amacı Sabitleri

imagick::RENDERINGINTENT_UNDEFINED (integer)
imagick::RENDERINGINTENT_SATURATION (integer)
imagick::RENDERINGINTENT_PERCEPTUAL (integer)
imagick::RENDERINGINTENT_ABSOLUTE (integer)
imagick::RENDERINGINTENT_RELATIVE (integer)
Geçişim Sabitleri

imagick::INTERLACE_UNDEFINED (integer)
imagick::INTERLACE_NO (integer)
imagick::INTERLACE_LINE (integer)
imagick::INTERLACE_PLANE (integer)
imagick::INTERLACE_PARTITION (integer)
imagick::INTERLACE_GIF (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.4 ve üstü.
imagick::INTERLACE_JPEG (integer)
imagick::INTERLACE_PNG (integer)
Dolgu Kuralı Sabitleri
imagick::FILLRULE_UNDEFINED (integer)
imagick::FILLRULE_EVENODD (integer)
imagick::FILLRULE_NONZERO (integer)
Yalıtım Birimi Sabitleri

imagick::PATHUNITS_UNDEFINED (integer)
imagick::PATHUNITS_USERSPACE (integer)
imagick::PATHUNITS_USERSPACEONUSE (integer)
imagick::PATHUNITS_OBJECTBOUNDINGBOX (integer)
Çizgi Uç Türü Sabitleri

imagick::LINECAP_UNDEFINED (integer)
imagick::LINECAP_BUTT (integer)
imagick::LINECAP_ROUND (integer)
imagick::LINECAP_SQUARE (integer)
Çizgi Eklem Türü Sabitleri
imagick::LINEJOIN_UNDEFINED (integer)
Eklem şekli tanımsız.
imagick::LINEJOIN_MITER (integer)
Ekleme gönye köşesi şeklini ver.
imagick::LINEJOIN_ROUND (integer)
Gönyenin köşesini yuvarlat.
imagick::LINEJOIN_BEVEL (integer)
Gönyenin köşesini kır.
Özkaynak türü sabitleri
imagick::RESOURCETYPE_UNDEFINED (integer)
imagick::RESOURCETYPE_AREA (integer)
imagick::RESOURCETYPE_DISK (integer)
imagick::RESOURCETYPE_FILE (integer)
imagick::RESOURCETYPE_MAP (integer)
imagick::RESOURCETYPE_MEMORY (integer)
Katman Yöntemi Sabitleri

imagick::LAYERMETHOD_UNDEFINED (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COALESCE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COMPAREANY (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COMPARECLEAR (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COMPAREOVERLAY (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_DISPOSE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_OPTIMIZE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_OPTIMIZEIMAGE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_OPTIMIZEPLUS (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_OPTIMIZETRANS (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_REMOVEDUPS (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_REMOVEZERO (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COMPOSITE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_MERGE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.7 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_FLATTEN (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.7 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_MOSAIC (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.7 ve üstü.
Yön sabitleri

imagick::ORIENTATION_UNDEFINED (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_TOPLEFT (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_TOPRIGHT (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_BOTTOMRIGHT (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_BOTTOMLEFT (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_LEFTTOP (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_RIGHTTOP (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_RIGHTBOTTOM (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_LEFTBOTTOM (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
Bozunum sabitleri

imagick::DISTORTION_UNDEFINED (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_AFFINE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_AFFINEPROJECTION (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_ARC (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_BILINEAR (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_PERSPECTIVE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_PERSPECTIVEPROJECTION (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_SCALEROTATETRANSLATE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_POLYNOMIAL (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_POLAR (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_DEPOLAR (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_BARREL (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_BARRELINVERSE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_SHEPARDS (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_SENTINEL (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
ALPHACHANNEL sabitleri

imagick::ALPHACHANNEL_ACTIVATE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.8 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_DEACTIVATE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.8 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_RESET (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.8 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_SET (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.8 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_UNDEFINED (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_COPY (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_EXTRACT (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_OPAQUE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_SHAPE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_TRANSPARENT (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
SPARSECOLORMETHOD sabitleri

imagick::SPARSECOLORMETHOD_UNDEFINED (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_BARYCENTRIC (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_BILINEAR (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_POLYNOMIAL (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_SPEPARDS (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_VORONOI (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
FUNCTION sabitleri

imagick::FUNCTION_UNDEFINED (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.9 ve üstü.
imagick::FUNCTION_POLYNOMIAL (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.9 ve üstü.
imagick::FUNCTION_SINUSOID (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.9 ve üstü.
INTERPOLATE sabitleri

imagick::INTERPOLATE_UNDEFINED (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_AVERAGE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_BICUBIC (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_BILINEAR (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_FILTER (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_INTEGER (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_MESH (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_NEARESTNEIGHBOR (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_SPLINE (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.4 ve üstü.
DITHERMETHOD sabitleri

imagick::DITHERMETHOD_UNDEFINED (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DITHERMETHOD_NO (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DITHERMETHOD_RIEMERSMA (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DITHERMETHOD_FLOYDSTEINBERG (integer)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.