Giriş

APD Gelişmiş PHP hata ayıklayıcısıdır (Advanced PHP Debugger). PHP kodları için profil oluşturma ve hata ayıklama imkanları sunmanın yanında tam bir yığın geri izlemesi çıkartabilme özelliği vardır. Etkileşimli hata ayıklamayı desteklemesine rağmen APD, öntanımlı olarak verileri izleme dosyalarına yazar. Ayrıca olay tabanlı günlük tutma özelliği sayesinde farklı betikler için farklı düzeylerdeki bilgiler (işlev çağrıları, değiştirge geçişleri, zamanlamalar vb. gibi) açılıp kapatılabilir.

Dikkat

APD bir Zend Eklentisidir, PHP'nin iç işleyişinin işlev çağrılarını ele alış şeklini değiştirir ve bu yüzden diğer Zend Eklentileri (örneğin Zend Optimizer - Zend Verimlileştiricisi) ile uyumlu olmayabilir.