Giriş

PHP, C dilinin akım G/Ç işlevlerinden (fopen(), fread(),..) daha düşük seviyeli doğrudan G/Ç işlevlerini POSIX standardında açıklandığı gibi destekler. Doğrudan G/Ç işlevleri sadece bir aygıta doğrudan erişim gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Diğer tüm durumlarda standart Dosya Sistemi işlevleri fazlasıyla yeterlidir.

Bilginize:

Bu eklenti » PECL deposuna taşınmış olup şu sürümden itibaren PHP kaynak paketinde dağıtılmamaktatır: PHP 5.1.0.

Bu eklenti PHP 5.0.0'dan itibaren sadece Windows Platformlarında kullanılabilmektedir.