Giriş

PHP sadece HTML çıktı oluşturmaz. Ayrıca, GIF, PNG, JPEG, WBMP ve XPM dahil çeşitli resim biçemlerinde dosyalar oluşturabilir veya bunlar üzerinde değişiklik yapabilir. Dahası, PHP resim akımlarını doğrudan tarayıcıya gönderebilir. Bunun için PHP'yi GD kütüphanesi ile derlemeniz gerekir. Hangi resim biçemlerini kullanmak istediğinize bağlı olarak PHP ve GD başka kütüphaneleri de gerektirebilir.

PHP'deki resim işlevlerini JPEG, GIF, PNG, SWF, TIFF ve JPEG2000 resimlerinin boyutlarını öğrenmek için kullanabilirsiniz.

Exif eklentesi ile JPEG ve TIFF resim başlıklarındaki bilgiler üzerinde çalışabilir, böylece sayısal kameralar tarafından üretilmiş temel verileri okuyabilirsiniz. Exif işlevleri GD kütüphanesine ihtiyaç duymaz.

Bilginize: Resimleri okumak, değiştirmek ve yazmak için kütüphanenin yeteneklerinin nasıl geliştirileceğini öğrenmek için gereksinimler sayfasına bakınız. Sayısal kameralardan aldığınız resimlerin temel verilerini okumak için exif eklentisi gerekir.

Bilginize: getimagesize() işlevi GD eklentisini gerektirmez.