Giriş

PHP'deki Süreç Denetimi desteği, Unix tarzı süreç oluşturma, program çalıştırma, sinyal işleme ve süreç sonlandırmayı gerçekleştirir. Süreç Denetimi bir HTTP sunucu ortamında etkinleştirilmemelidir yoksa ortamda kullanılan bir Süreç Denetimi işlevi beklenmedik sonuçlar verebilir.

Bu belge Süreç Denetim işlevlerinin her birinin genel kullanımını açıklamak amacıyla oluşturulmuştur. Unix süreç denetimi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için fork(2), waitpid(2) ve signal(2) kılavuz sayfaları ile sistem belgelerinize ve Advanced Programming in the UNIX Environment [W. Richard Stevens (Addison-Wesley)] gibi kaynaklara bakınız.

PCNTL eklentisi, sinyal işleme geriçağırım mekanizması olarak, önceki mekanizmadan daha hızlı olduğu için artık tikleri kullanmaktadır. Bu değişiklik "kullanıcı tikleri" ile aynı anlamsallıktadır. Geriçağırım işlevlerinizin yerlerini belirtmek için declare() deyimini kullanın. Bu, eşzamansız olayların işlenme maliyetini küçültür. Geçmişte, PHP'nin PCNTL destekli derlenmesi, betiğiniz PCNTL kullanmasa bile hep bu maliyetin yüksek olmasına sebep olurdu.

PHP 4.3.0 öncesinde tüm PCNTL betiklerinin çalışması için yapması gereken tek ayar, ya geriçağırım işlevlerinin bulunduğu bölümde declare() kullanmak ya da yeni declare() küresel sözdizimini kullanarak bu işlevleri betiğin tamamı için etkin kılmaktı.

Bilginize: Bu eklenti Windows sistemlerinde çalışmaz.