Giriş

Basit XML eklentisi, XML belgeleri, normal özellik seçicileri ve dizi yineleyicileri ile işleyebilen bir nesneye dönüştürmeyi kolaylaştıran araçları içerir.