Giriş

win32ps eklentisi Windows'a özgü olup PHP'nin süreç ve bellek kullanımları ile ilgili istatistikleri almasını sağlar.