Küresel Alan

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

Herhangi bir isim alanı tanımı olmaksızın, tüm sınıf ve işlev tanımları PHP'de isim alanlarının desteklenmediği zamanlardaki gibi küresel alana yerleştirilir. Bir ismin önüne doğrudan doğruya \ konulması, bu ismin bir isim alanı bağlamında bile küresel alandan bir isim olarak işlem görmesini sağlar.

Örnek 1 - Küresel alan belirtiminin kullanımı

<?php
namespace A\B\C;

/* A\B\C\fopen işlevidir */
function fopen() {
     
/* ... */
     
$f = \fopen(...); // küresel fopen çağrılır
     
return $f;
}
?>