Nesnelerin Kalıtımı

Kalıtım iyi kurgulanmış bir programlama prensibidir ve PHP bu prensibi kendi nesne modelinde kullanır. Bu prensip çoğu sınıf ve nesnenin bir diğeri ile ilişkisini düzenler.

Örneğin, bir sınıfı (extend ile) genişlettiğinizde alt sınıf üst sınıftaki genel ve korunmuş yöntemlerin tümünü miras alır. Bir sınıf bu yöntemleri aynı isimdeki yöntemlerle geçersizleştirmedikçe bunlar özgün işlevselliklerini korur.

Bu, işlevselliği tanımlamak ve soyutlamak için ve paylaşılan işlevselliğin tamamını yeni baştan gerçeklemeksizin benzer nesnelerde ek işlevsellikleri gerçeklemek için kullanışlıdır.

Bilginize:

Özdevinimli yükleme kullanılmadıkça, sınıflar kullanılmadan önce tanımlanmalıdır. Eğer bir sınıf diğerini genişletiyorsa ebeveyn sınıf çocuk sınıfın yapısı kurulmadan önce bildirilmiş olmalıdır. Bu kural diğer sınıfları ve arayüzleri miras alan tüm sınıflara uygulanır.

Örnek 1 Kalıtım Örneği

<?php

class Foo
{
    public function 
printItem($string)
    {
        echo 
'Foo: ' $string PHP_EOL;
    }
    
    public function 
printPHP()
    {
        echo 
'PHP is great.' PHP_EOL;
    }
}

class 
Bar extends Foo
{
    public function 
printItem($string)
    {
        echo 
'Bar: ' $string PHP_EOL;
    }
}

$foo = new Foo();
$bar = new Bar();
$foo->printItem('baz'); // Çıktısı: 'Foo: baz'
$foo->printPHP();       // Çıktısı: 'PHP is great'
$bar->printItem('baz'); // Çıktısı: 'Bar: baz'
$bar->printPHP();       // Çıktısı: 'PHP is great'

?>