Nesnelerin Karşılaştırılması

Eşitlik işleci (==) kullanıldığında, nesne değişkenleri basit bir mantıkla karşılaştırılır: İki nesne örneği aynı özniteliklere ve aynı (== ile karşılaştırılan) değerlere sahipse ve ikisi de aynı sınıf tarafından oluşturulmuşsa bu iki nesne örneği birbirine eşittir.

Aynılık işleci (===) kullanıldığında, iki nesne değişkeni yalnız ve yalnız aynı sınıfın aynı örneği iseler birbirlerinin aynısıdırlar.

Bu kuralları bir örnek ile pekiştirelim.

Örnek 1 - PHP 5'te nesne karşılaştırma örneği

<?php
function bool2str($bool)
{
    if (
$bool === false) {
        return 
'YANLIŞ';
    } else {
        return 
'DOĞRU';
    }
}

function 
compareObjects(&$o1, &$o2)
{
    echo 
'o1 == o2 : ' bool2str($o1 == $o2) . "\n";
    echo 
'o1 != o2 : ' bool2str($o1 != $o2) . "\n";
    echo 
'o1 === o2 : ' bool2str($o1 === $o2) . "\n";
    echo 
'o1 !== o2 : ' bool2str($o1 !== $o2) . "\n";
}

class 
Flag
{
    public 
$flag;

    function 
__construct($flag true) {
        
$this->flag $flag;
    }
}

class 
OtherFlag
{
    public 
$flag;

    function 
OtherFlag($flag true) {
        
$this->__construct $flag;
    }
}

$o = new Flag();
$p = new Flag();
$q $o;
$r = new OtherFlag();

echo 
"Aynı sınıfın iki örneği\n";
compareObjects($o$p);

echo 
"\nAynı örneğe iki gönderim\n";
compareObjects($o$q);

echo 
"\nİki farklı sınıfın örnekleri\n";
compareObjects($o$r);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Aynı sınıfın iki örneği
o1 == o2 : DOĞRU
o1 != o2 : YANLIŞ
o1 === o2 : FALSE
o1 !== o2 : DOĞRU

Aynı örneğe iki gönderim
o1 == o2 : DOĞRU
o1 != o2 : YANLIŞ
o1 === o2 : DOĞRU
o1 !== o2 : YANLIŞ

İki farklı sınıfın örnekleri
o1 == o2 : YANLIŞ
o1 != o2 : DOĞRU
o1 === o2 : YANLIŞ
o1 !== o2 : DOĞRU

Bilginize:

Eklentiler, kendi nesne karşılaştırmaları (==) için kendi kurallarını tanımlayabilir.