Gönderimler Ne Değildir?

Evvelce de değinildiği gibi bir gönderim bir gösterici değildir. Yani, aşağıdaki oluşum bekleneni yapmayacaktır:

<?php
function foo(&$var)
{
    
$var =& $GLOBALS["baz"];
}
foo($bar);
?>

Burada foo işlevindeki $var değişkeni çağrı yapılan yerde $bar değişkenine bağlanmakla kalmayıp bir de işlevin içinde $GLOBALS["baz"] değişkenine bağlanmaktadır. $bar'ın işlev etki alanı içinde gönderim mekanizması ile başka bir değişkene bağlanması mümkün değildir, çünkü $bar değişkeni foo işlevinin etki alanında mevcut değildir (işlev etki alanında $var tarafından temsil edilmekteyse de $var sadece değişkenin içeriğine sahiptir ve çağrı simgeleri tablosunda ismi değere bağlayan şey değildir). İşlev tarafından seçilen değişkenlere gönderim yapabilmek için değeri gönderimle döndürmelisiniz.