Değişken değişkenler

Bazen değişken değişken isimlerine sahip olabilmek kullanışlı olur. Bu, devingen olarak belirtilebilen ve kullanılabilen bir değişken ismidir. Normal bir değişken şöyle bir deyimle atanır:

<?php
$a 
'merhaba';
?>

Bir değişken değişken bir değişkenin değerini alır ve bir değişkenin ismi gibi davranır. Yukarıdaki örnekteki, merhaba, iki tane dolar imi ile bir değişken ismi olarak kullanlabilir

<?php
$$a 'dünya';
?>

Bu noktada PHP sembol ağacında iki değişken tanımlanmış ve saklanmış olur: $a "merhaba" içerirken $merhaba ise "dünya" içerir. Bu nedenle, aşağıdaki iki örnek aynı sonucu üretir:

<?php
echo "$a ${$a}";
?>
<?php
echo "$a $merhaba";
?>

Her ikisi de 'merhaba dünya' üretir.

Değişken değişkenleri dizilerle kullanmak için, bir anlam karmaşası sorununu çözümlemeniz gerekir. $$a[1] yazdığınızda değişken olarak $a[1]'i mi kastettiğiniz, yoksa $$a'nın değişken olmasını isteyip [1] ile o değişkenin indisini mi kastettiğinizi çözümleyicinin bilmesi gerekir. Bu anlam karmaşasını çözümleyen söz dizimi, birinci durum için ${$a[1]} ve ikinci için ${$a}[1]'dir.

Sınıf özelliklerine değişken özellik isimlerinden de erişilebilir. Değişken özellik ismi çağrının yapıldığı etki alanı içinde çözümlenir. Örneğin, $foo->$zam gibi bir değişkeniniz olsun; burada $zam'ın etki alanı incelenir ve $foo özelliğinin ismi olarak kullanılır. $zam, bir diziye erişim için kullanılıyorsa yine aynı durum geçerlidir.

Dikkat

Bir değişken özelliğinin atıfla bırakılması bir dizi içindeyse PHP 5 ve PHP 7'de farklı sözdizimlerine sahiptir. PHP 7.0 göç rehberinde ifade türlerindeki değişiklikler ve karışıklıktan kaçınmak için kaşlı ayraçların nasıl kullanılacağı ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

Kaşlı ayraçlar, özellik ismini açıkça sınırlamak için de kullanılabilir. Bir dizi içinde bulunan bir özelliğin değerlerine erişmek için ya da özellik ismi başka türlü geçerli olmayan karakterler (örn, json_decode() veya SimpleXML ile üretilmiş) içeriyorsa çok kullanışlıdır.

Örnek 1 - Değişken özellik örneği

<?php
class foo {
    var 
$bar 'I am bar.';
    var 
$arr = array('I am A.''I am B.''I am C.');
    var 
$r   'I am r.';
}

$foo = new foo();
$bar 'bar';
$baz = array('foo''bar''baz''quux');
echo 
$foo->$bar "\n";
echo 
$foo->{$baz[1]} . "\n";

$start 'b';
$end   'ar';
echo 
$foo->{$start $end} . "\n";

$arr 'arr';
echo 
$foo->{$arr[1]} . "\n";

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:


I am bar.
I am bar.
I am bar.
I am r.

Uyarı

Değişken değişkenlerin işlev ve sınıf yöntemleri içinde PHP'nin Süper küresel dizileri ile kullanılamayacağını unutmayınız. $this değişkeni de devingen olarak gönderimli olamayan özel bir değişkendir.