Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

EV_TIMEOUT (integer)
EV_READ (integer)
EV_WRITE (integer)
EV_SIGNAL (integer)
EV_PERSIST (integer)
EVLOOP_NONBLOCK (integer)
EVLOOP_ONCE (integer)