MessageFormatter::getErrorCode

msgfmt_get_error_code

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

MessageFormatter::getErrorCode -- msgfmt_get_error_codeSon işlemin hata kodunu döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

MessageFormatter::getErrorCode ( void ) : int

Yordamsal kullanım

msgfmt_get_error_code ( MessageFormatter $biçemleyici ) : int

Son işlemin hata kodunu döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

İleti biçemleyici

Dönen Değerler

UErrorCode değerlerinden biri olarak hata kodu. İlk değer: U_ZERO_ERROR.

Örnekler

Örnek 1 - msgfmt_get_error_code() örneği

<?php
$fmt 
msgfmt_create"tr_TR""{0, number} ağaçta {1, number} maymun var." );
$str msgfmt_format($fmt, array());
if(!
$str) {
    echo 
"ERROR: ".msgfmt_get_error_message($fmt) . " (" msgfmt_get_error_code($fmt) . ")\n";
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
$fmt 
= new MessageFormatter"tr_TR""{0, number} ağaçta {1, number} maymun var." );
$str $fmt->format(array());
if(!
$str) {
    echo 
"ERROR: ".$fmt->getErrorMessage()." (" $fmt->getErrorCode().")\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

ERROR: msgfmt_format: not enough parameters: U_ILLEGAL_ARGUMENT_ERROR (1)

Ayrıca Bakınız