Örnekler

Örnek 1 - Bir dizgenin MD5 ve HMAC özetlerini hesaplayıp sonuçları birer onaltılık dizge olarak çıktılamak

<?php
$input 
"what do ya want for nothing?";
$hash mhash(MHASH_MD5$input);
echo 
"MD5 özeti: " bin2hex($hash) . "<br />\n";
$hash mhash(MHASH_MD5$input"Jefe");
echo 
"HMAC özeti: " bin2hex($hash) . "<br />\n";
?>

This will produce:

MD5 özeti: d03cb659cbf9192dcd066272249f8412
HMAC özeti: 750c783e6ab0b503eaa86e310a5db738