Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

UDM_FIELD_URLID (integer)
UDM_FIELD_URL (integer)
UDM_FIELD_CONTENT (integer)
UDM_FIELD_TITLE (integer)
UDM_FIELD_KEYWORDS (integer)
UDM_FIELD_DESC (integer)
UDM_FIELD_DESCRIPTION (integer)
UDM_FIELD_TEXT (integer)
UDM_FIELD_SIZE (integer)
UDM_FIELD_RATING (integer)
UDM_FIELD_SCORE (integer)
UDM_FIELD_MODIFIED (integer)
UDM_FIELD_ORDER (integer)
UDM_FIELD_CRC (integer)
UDM_FIELD_CATEGORY (integer)
UDM_FIELD_LANG (integer)
UDM_FIELD_CHARSET (integer)
UDM_PARAM_PAGE_SIZE (integer)
UDM_PARAM_PAGE_NUM (integer)
UDM_PARAM_SEARCH_MODE (integer)
UDM_PARAM_CACHE_MODE (integer)
UDM_PARAM_TRACK_MODE (integer)
UDM_PARAM_PHRASE_MODE (integer)
UDM_PARAM_CHARSET (integer)
UDM_PARAM_LOCAL_CHARSET (integer)
UDM_PARAM_BROWSER_CHARSET (integer)
UDM_PARAM_STOPTABLE (integer)
UDM_PARAM_STOP_TABLE (integer)
UDM_PARAM_STOPFILE (integer)
UDM_PARAM_STOP_FILE (integer)
UDM_PARAM_WEIGHT_FACTOR (integer)
UDM_PARAM_WORD_MATCH (integer)
UDM_PARAM_MAX_WORD_LEN (integer)
UDM_PARAM_MAX_WORDLEN (integer)
UDM_PARAM_MIN_WORD_LEN (integer)
UDM_PARAM_MIN_WORDLEN (integer)
UDM_PARAM_ISPELL_PREFIXES (integer)
UDM_PARAM_ISPELL_PREFIX (integer)
UDM_PARAM_PREFIXES (integer)
UDM_PARAM_PREFIX (integer)
UDM_PARAM_CROSS_WORDS (integer)
UDM_PARAM_CROSSWORDS (integer)
UDM_PARAM_VARDIR (integer)
UDM_PARAM_DATADIR (integer)
UDM_PARAM_HLBEG (integer)
UDM_PARAM_HLEND (integer)
UDM_PARAM_SYNONYM (integer)
UDM_PARAM_SEARCHD (integer)
UDM_PARAM_QSTRING (integer)
UDM_PARAM_REMOTE_ADDR (integer)
UDM_LIMIT_CAT (integer)
UDM_LIMIT_URL (integer)
UDM_LIMIT_TAG (integer)
UDM_LIMIT_LANG (integer)
UDM_LIMIT_DATE (integer)
UDM_PARAM_FOUND (integer)
UDM_PARAM_NUM_ROWS (integer)
UDM_PARAM_WORDINFO (integer)
UDM_PARAM_WORD_INFO (integer)
UDM_PARAM_SEARCHTIME (integer)
UDM_PARAM_SEARCH_TIME (integer)
UDM_PARAM_FIRST_DOC (integer)
UDM_PARAM_LAST_DOC (integer)
UDM_MODE_ALL (integer)
UDM_MODE_ANY (integer)
UDM_MODE_BOOL (integer)
UDM_MODE_PHRASE (integer)
UDM_CACHE_ENABLED (integer)
UDM_CACHE_DISABLED (integer)
UDM_TRACK_ENABLED (integer)
UDM_TRACK_DISABLED (integer)
UDM_PHRASE_ENABLED (integer)
UDM_PHRASE_DISABLED (integer)
UDM_CROSS_WORDS_ENABLED (integer)
UDM_CROSSWORDS_ENABLED (integer)
UDM_CROSS_WORDS_DISABLED (integer)
UDM_CROSSWORDS_DISABLED (integer)
UDM_PREFIXES_ENABLED (integer)
UDM_PREFIX_ENABLED (integer)
UDM_ISPELL_PREFIXES_ENABLED (integer)
UDM_ISPELL_PREFIX_ENABLED (integer)
UDM_PREFIXES_DISABLED (integer)
UDM_PREFIX_DISABLED (integer)
UDM_ISPELL_PREFIXES_DISABLED (integer)
UDM_ISPELL_PREFIX_DISABLED (integer)
UDM_ISPELL_TYPE_AFFIX (integer)
UDM_ISPELL_TYPE_SPELL (integer)
UDM_ISPELL_TYPE_DB (integer)
UDM_ISPELL_TYPE_SERVER (integer)
UDM_MATCH_WORD (integer)
UDM_MATCH_BEGIN (integer)
UDM_MATCH_SUBSTR (integer)
UDM_MATCH_END (integer)