Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

MSSQL_ASSOC (integer)
Return an associative array. Used on mssql_fetch_array()'s result_type parameter.
MSSQL_NUM (integer)
Return an array with numeric keys. Used on mssql_fetch_array()'s result_type parameter.
MSSQL_BOTH (integer)
Return an array with both numeric keys and keys with their field name. This is the default value for mssql_fetch_array()'s result_type parameter.
SQLTEXT (integer)
Indicates the 'TEXT' type in MSSQL, used by mssql_bind()'s type parameter.
SQLVARCHAR (integer)
Indicates the 'VARCHAR' type in MSSQL, used by mssql_bind()'s type parameter.
SQLCHAR (integer)
Indicates the 'CHAR' type in MSSQL, used by mssql_bind()'s type parameter.
SQLINT1 (integer)
Represents one byte, with a range of -128 to 127.
SQLINT2 (integer)
Represents two bytes, with a range of -32768 to 32767.
SQLINT4 (integer)
Represents four bytes, with a range of -2147483648 to 2147483647.
SQLBIT (integer)
Indicates the 'BIT' type in MSSQL, used by mssql_bind()'s type parameter.
SQLFLT4 (integer)
Represents an four byte float.
SQLFLT8 (integer)
Represents an eight byte float.