OCI-Collection::trim

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCI-Collection::trimTrims elements from the end of the collection

Açıklama

OCI-Collection::trim ( int $num ) : bool

Trims num of elements from the end of the collection.

Değiştirgeler

num

The number of elements to be trimmed.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız