OCI-Lob::import

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCI-Lob::importImports file data to the LOB

Açıklama

OCI-Lob::import ( string $filename ) : bool

Writes data from the filename in to the current position of large object.

Değiştirgeler

filename

Path to the file.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız