OCI-Lob::rewind

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCI-Lob::rewindMoves the internal pointer to the beginning of the large object

Açıklama

OCI-Lob::rewind ( void ) : bool

Sets the internal pointer to the beginning of the large object.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız