Kurulum

Bu işlevleri kullanmak için hiçbir şey kurmaya gerek yoktur; PHP çekirdeğinin parçasıdırlar.

To enable Argon2 password hashing, however, PHP must be build with libargon2 support using the --with-password-argon2[=DIR] configure option.