Öntanımlı Sabitler

Aşağıda Süreç Denetim işlevleri tarafından desteklenen sinyaller listelenmiştir. Bu sinyallerin öntanımlı davranışları hakkında bilgi edinmek için signal(7) kılavuz sayfasına bakınız.

WNOHANG (integer)
WUNTRACED (integer)
SIG_IGN (integer)
SIG_DFL (integer)
SIG_ERR (integer)
SIGHUP (integer)
SIGINT (integer)
SIGQUIT (integer)
SIGILL (integer)
SIGTRAP (integer)
SIGABRT (integer)
SIGIOT (integer)
SIGBUS (integer)
SIGFPE (integer)
SIGKILL (integer)
SIGUSR1 (integer)
SIGSEGV (integer)
SIGUSR2 (integer)
SIGPIPE (integer)
SIGALRM (integer)
SIGTERM (integer)
SIGSTKFLT (integer)
SIGCLD (integer)
SIGCHLD (integer)
SIGCONT (integer)
SIGSTOP (integer)
SIGTSTP (integer)
SIGTTIN (integer)
SIGTTOU (integer)
SIGURG (integer)
SIGXCPU (integer)
SIGXFSZ (integer)
SIGVTALRM (integer)
SIGPROF (integer)
SIGWINCH (integer)
SIGPOLL (integer)
SIGIO (integer)
SIGPWR (integer)
SIGSYS (integer)
SIGBABY (integer)
SIG_BLOCK (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
SIG_UNBLOCK (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
SIG_SETMASK (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
SI_USER (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
SI_NOINFO (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
SI_KERNEL (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
SI_QUEUE (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
SI_TIMER (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
SI_MSGGQ (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
SI_ASYNCIO (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
SI_SIGIO (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
SI_TKILL (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CLD_EXITED (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CLD_KILLED (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CLD_DUMPED (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CLD_TRAPPED (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CLD_STOPPED (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CLD_CONTINUED (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
TRAP_BRKPT (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
TRAP_TRACE (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
POLL_IN (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
POLL_OUT (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
POLL_MSG (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
POLL_ERR (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
POLL_PRI (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
POLL_HUP (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
ILL_ILLOPC (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
ILL_ILLOPN (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
ILL_ILLADR (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
ILL_ILLTRP (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
ILL_PRVOPC (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
ILL_PRVREG (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
ILL_COPROC (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
ILL_BADSTK (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
FPE_INTDIV (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
FPE_INTOVF (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
FPE_FLTDIV (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
FPE_FLTOVF (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
FPE_FLTUND (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
FPE_FLTRES (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
FPE_FLTINV (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
FPE_FLTSUB (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
SEGV_MAPERR (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
SEGV_ACCERR (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
BUS_ADRALN (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
BUS_ADRERR (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
BUS_OBJERR (integer)
PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.