Bu örnekte bir sinyal eylemci ile bir artalan süreci çocuk süreç haline gelmektedir.

Örnek 1 Süreç Denetimi örneği

<?php
declare(ticks=1);

$pid pcntl_fork();
if (
$pid == -1) {
     die(
"çatallama yapılamadı");
} else if (
$pid) {
     exit(); 
// Ana süreç
} else {
     
// Çocuk süreç
}

// denetim uçbirimini terkedelim
if (posix_setsid() == -1) {
    die(
"uçbirim terkedilemedi");
}

// sinyal eylemcilerimizi tanıtalım
pcntl_signal(SIGTERM"sig_handler");
pcntl_signal(SIGHUP"sig_handler");

// Görevler yerine getirilene kadar döngüde kalalım
while (1) {

    
// işe yarar şeyler burada

}

function 
sig_handler($signo)
{

     switch (
$signo) {
         case 
SIGTERM:
             
// Kapanma işlemleri
             
exit;
             break;
         case 
SIGHUP:
             
// Yeniden başlatma işlemleri
             
break;
         default:
             
// Tüm diğer sinyallerle ilgili işlemler
     
}

}

?>