Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

PHPDBG_VERSION (string)
PHPDBG_FILE (integer)
Removed as of PHP 7.3.0.
PHPDBG_METHOD (integer)
Removed as of PHP 7.3.0.
PHPDBG_LINENO (integer)
Removed as of PHP 7.3.0.
PHPDBG_FUNC (integer)
Removed as of PHP 7.3.0.
PHPDBG_COLOR_PROMPT (integer)
PHPDBG_COLOR_NOTICE (integer)
PHPDBG_COLOR_ERROR (integer)