Kurulum

POSIX işlevleri öntanımlı olarak etkindir. Bu işlevleri PHP'yi derlerken --disable-posix seçeneğini kullanarak iptal edebilirsiniz.