APC İşlevleri

İçindekiler

 • apc_add — Bir değişkeni önbellek veri deposunda saklar
 • apc_bin_dump — Get a binary dump of the given files and user variables
 • apc_bin_dumpfile — Output a binary dump of cached files and user variables to a file
 • apc_bin_load — Load a binary dump into the APC file/user cache
 • apc_bin_loadfile — Load a binary dump from a file into the APC file/user cache
 • apc_cache_info — APC'nin veri deposundan önbellek bilgisini gösterir
 • apc_cas — Updates an old value with a new value
 • apc_clear_cache — APC önbelleğini temizler
 • apc_compile_file — Bir dosyayı, süzgeçlere aldırmadan, arakod (bytecode) önbelleğinde depolar.
 • apc_dec — Decrease a stored number
 • apc_define_constants — Yeniden çağırmak ve yığın tanımlama için bir grup sabit tanımlar
 • apc_delete_file — Deletes files from the opcode cache
 • apc_delete — Depolanmış bir değişkeni önbellekten siler
 • apc_exists — Checks if APC key exists
 • apc_fetch — Depolanmış bir değişkeni önbellekten alır
 • apc_inc — Increase a stored number
 • apc_load_constants — Önbellekten bir sabit kümesini yükler
 • apc_sma_info — APC paylaşımlı bellek tahsis durumu bilgisini verir
 • apc_store — Bir değişkeni veri deposunda saklar