FTP İşlevleri

İçindekiler

 • ftp_alloc — Karşıya dosya yüklemek için bir FTP sunucusuna yer ayırma isteği yapar
 • ftp_append — Append the contents of a file to another file on the FTP server
 • ftp_cdup — Üst dizine geçer
 • ftp_chdir — FTP sunucusundaki çalışma dizinini değiştirir
 • ftp_chmod — FTP üzerinden bir dosyanın erişim izinlerini değiştirir
 • ftp_close — Bir FTP bağlantısını kapatır
 • ftp_connect — Bir FTP bağlantısı açar
 • ftp_delete — Belirtilen dosyayı FTP sunucusundan siler
 • ftp_exec — FTP sunucusunda bir komut çalıştırma isteği yapar
 • ftp_fget — FTP sunucusundan dosyayı indirip bir dosya tanıtıcısına yazar
 • ftp_fput — FTP sunucusuna dosya tanıtıcısı belirtilen dosyayı yükler
 • ftp_get_option — Bir çalışma anı seçeneğinin değerini döndürür
 • ftp_get — FTP sunucusundan bir dosya indirir
 • ftp_login — FTP bağlantısında kullanıcı oturumu açar
 • ftp_mdtm — Belirtilen dosyanın son değişiklik zamanını döndürür
 • ftp_mkdir — FTP sunucusunda bir dizin oluşturur
 • ftp_mlsd — Returns a list of files in the given directory
 • ftp_nb_continue — Dosya alımını/gönderimini (engellenmeyen kipte) kaldığı yerden devam ettirir
 • ftp_nb_fget — FTP sunucusundan dosyayı (engellenmeyen kipte) indirip bir dosya tanıtıcısına yazar
 • ftp_nb_fput — FTP sunucusuna (engellenmeyen kipte) dosya yüklemek için bir dosya tanıtıcısı kullanır
 • ftp_nb_get — FTP sunucusundan (engellenmeyen kipte) bir dosya indirir
 • ftp_nb_put — Bir dosyayı FTP sunucusuna (engellenmeyen kipte) yükler
 • ftp_nlist — Belirtilen dizindeki dosyaların listesini döndürür
 • ftp_pasv — Edilgen kipi açıp kapar
 • ftp_put — FTP sunucusuna bir dosya yükler
 • ftp_pwd — Çalışılan dizinin ismini döndürür
 • ftp_quit — ftp_close işlevinin takma adıdır
 • ftp_raw — Bir FTP sunucusuna bir komut gönderir
 • ftp_rawlist — Belirtilen dizindeki dosyaların ayrıntılı bir listesini döndürür
 • ftp_rename — FTP sunucusundaki bir dosya veya dizinin adını değiştirir
 • ftp_rmdir — Bir dizini siler
 • ftp_set_option — Çalışma anı seçeneklerini belirler
 • ftp_site — Sunucuya bir SITE komutu gönderir
 • ftp_size — FTP sunucusundaki bir dosyanın boyunu döndürür
 • ftp_ssl_connect — Güvenli bir SSL-FTP bağlantısı açar
 • ftp_systype — Uzak FTP sunucusunun sistem türü tanıtıcısını döndürür