PCRE İşlevleri

İçindekiler

  • preg_filter — Bir düzenli ifade arama ve değiştirmesi yapar
  • preg_grep — Düzenli ifadeyle eşleşenleri içeren bir dizi döndürür
  • preg_last_error — Son PCRE düzenli ifade aramasından dönen hatayı döndürür
  • preg_match_all — Kapsamlı bir düzenli ifade eşleştirmesi yapar
  • preg_match — Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır
  • preg_quote — Düzenli ifadelerin özel karakterlerini önceler
  • preg_replace_callback_array — Perform a regular expression search and replace using callbacks
  • preg_replace_callback — Geriçağırım işlevi kullanarak düzenli ifadeye göre dizgede değişiklik yapar
  • preg_replace — Düzenli ifadeye göre dizgede değişiklik yapar
  • preg_split — Dizgeyi düzenli ifadeye göre böler