SQLite İşlevleri

Öntanımlı Sınıflar

SQLiteDatabase

Açık bir SQLite veritabanını betimler.

Nesne Kurucu

 • __construct - Yeni bir SQLiteDatabase nesnesi oluşturur.

Yöntemler

 • query - Bir sorgu çalıştırır.
 • queryExec - Sonuç kümesiz bir sorgu çalıştırır.
 • arrayQuery - Sonuç kümesini bir dizi olarak döndüren bir sorgu çalıştırır.
 • singleQuery - Sorgu sonucunu ilk satırın değeri veya tek sütunluk bir dizi olarak döndüren bir sorgu çalıştırır.
 • unbufferedQuery - Tamponsuz bir sorgu çalıştırır
 • lastInsertRowid - En son yerleştirilen satırın satır kimliğini döndürür.
 • changes - En son deyimle değiştirilen satır sayısını döndürür.
 • createAggregate - SQL deyimlerinde kullanmak üzere toparlayıcı bir kullanıcı tanımlı işlevi kayda geçirir.
 • createFunction - SQL deyimlerinde kullanmak üzere bir kullanıcı tanımlı işlevi kayda geçirir.
 • busyTimeout - Meşgul zaman aşımını tanımlar veya kaldırır.
 • lastError - En son oluşan hatanın hata kodunu döndürür.
 • fetchColumnTypes - Belli bir tablodaki sütun türlerini bir dizi içinde döndürür.

SQLiteResult

Bir tamponlu SQLite sonuç kümesini betimler.

Yöntemler

 • fetch - Sonuç kümesindeki sonraki satırı bir dizi içinde döndürür.
 • fetchObject - Sonuç kümesindeki sonraki satırı bir nesne olarak döndürür.
 • fetchSingle - Sonuç kümesindeki ilk sütunu bir dizge olarak döndürür.
 • fetchAll - Sonuç kümesindeki tüm satırları bir satır dizileri dizisi olarak döndürür.
 • column - Sonuç kümesindeki geçerli satırdan bir sütun döndürür.
 • numFields - Sonuç kümesindeki alan sayısını döndürür.
 • fieldName - Sonuç kümesindeki belli bir alanın ismini döndürür.
 • current - Sonuç kümesindeki geçerli satırı bir dizi olarak döndürür.
 • key - Geçerli satırın indisini döndürür.
 • next - Sonraki satırı geçerli satır yapar.
 • valid - Başka satır var mı diye bakar.
 • rewind - Sonuç kümesindeki ilk satırı geçerli satır yapar.
 • prev - Sonuç kümesindeki önceki satırı geçerli satır yapar.
 • hasPrev - Geçerli satırın öncesinde satır var mı diye bakar.
 • numRows - Sonuç kümesindeki satır sayısını döndürür.
 • seek - Numarası belirtilen satırı geçerli satır yapar.

SQLiteUnbuffered

Tamponsuz bir SQLite sonuç kümesini betimler. Tamponsuz sonuç kümelerinde sadece ileri yönde ilerlenebilir.

Yöntemler

 • fetch - Sonuç kümesindeki sonraki satırı bir dizi olarak döndürür.
 • fetchObject - Sonuç kümesindeki sonraki satırı bir nesne olarak döndürür.
 • fetchSingle - Sonuç kümesindeki ilk sütunu bir dizge olarak döndürür.
 • fetchAll - Sonuç kümesindeki tüm satırları bir satır dizileri dizisi olarak döndürür.
 • column - Sonuç kümesindeki geçerli satırdan bir sütun döndürür.
 • numFields - Sonuç kümesindeki alan sayısını döndürür.
 • fieldName - Sonuç kümesindeki belli bir alanın ismini döndürür.
 • current - Sonuç kümesindeki geçerli satırı bir dizi olarak döndürür.
 • next - Sonraki satırı geçerli satır yapar.
 • valid - Başka satır var mı diye bakar.

İçindekiler

 • sqlite_array_query — Belirtilen veritabanı üzerinde bir sorgu çalıştırıp sonucu bir dizi içinde döndürür
 • sqlite_busy_timeout — Meşgul bekleme zaman aşımını belirler
 • sqlite_changes — En son SQL deyiminin değiştirdiği satır sayısını döndürür
 • sqlite_close — Açık bir SQLite veritabanını kapatır
 • sqlite_column — Sonuç kümesindeki geçerli satırdan belirtilen sütunu döndürür
 • sqlite_create_aggregate — SQL deyimlerinde kullanmak üzere toparlayıcı bir kullanıcı tanımlı işlevi kayda geçirir
 • sqlite_create_function — SQL deyimlerinde kullanmak üzere bir kullanıcı tanımlı işlevi kayda geçirir
 • sqlite_current — Sonuç kümesindeki geçerli satırı bir dizi içinde döndürür
 • sqlite_error_string — Bir hata kodu ile ilgili açıklamayı döndürür
 • sqlite_escape_string — Bir sorgu değiştirgesi olarak kullanmak üzere bir dizgeyi önceler
 • sqlite_exec — Belirtilen veritabanı üzerinde sonuç döndürmeyen bir sorgu çalıştırır
 • sqlite_factory — Bir SQLite veritabanı açıp bir SQLiteDatabase nesnesi döndürür
 • sqlite_fetch_all — Sonuç kümesindeki tüm satırları bir satır dizileri dizisi olarak döndürür
 • sqlite_fetch_array — Sonuç kümesindeki sonraki satırı bir dizi içinde döndürür
 • sqlite_fetch_column_types — Belli bir tablodaki sütun türlerini bir dizi içinde döndürür
 • sqlite_fetch_object — Sonuç kümesindeki sonraki satırı bir nesne olarak döndürür
 • sqlite_fetch_single — Sonuç kümesindeki ilk sütunu bir dizge olarak döndürür
 • sqlite_fetch_string — sqlite_fetch_single işlevinin takma adıdır
 • sqlite_field_name — Sonuç kümesindeki belli bir alanın ismini döndürür
 • sqlite_has_more — Sonuç kümesinde başka satır kaldı mı diye bakar
 • sqlite_has_prev — Geçerli satırın öncesinde satır var mı diye bakar
 • sqlite_key — Geçerli satırın indisini döndürür
 • sqlite_last_error — Veritabanındaki son hatanın kodunu döndürür
 • sqlite_last_insert_rowid — Son yerleştirilen satırın satır kimliğini döndürür
 • sqlite_libencoding — İlintili SQLite kütüphanesinin karakter kodlamasını döndürür
 • sqlite_libversion — İlintili SQLite kütüphanesinin sürüm numarasını döndürür
 • sqlite_next — Sonraki satıra gider
 • sqlite_num_fields — Sonuç kümesindeki alan sayısını döndürür
 • sqlite_num_rows — Tamponlu bir sonuç kümesindeki satır sayısını döndürür
 • sqlite_open — Bir SQLite veritabanı için bir tanıtıcı açar, veritabanı mevcut değilse oluşturur
 • sqlite_popen — Bir SQLite veritabanı için kalıcı bir tanıtıcı açar, veritabanı mevcut değilse oluşturur
 • sqlite_prev — Sonuç kümesindeki önceki satıra gider
 • sqlite_query — Belirtilen veritabanında bir sorgu çalıştırıp bir sonuç tanıtıcısı döndürür
 • sqlite_rewind — İlk satırı geçerli satır yapar
 • sqlite_seek — Tamponlu bir sonuç kümesinde belli bir satır numarasına gider
 • sqlite_single_query — Bir sorgu çalıştırıp sonucu tek bir sütunluk veya tek bir satırlık bir dizi olarak döndürür
 • sqlite_udf_decode_binary — Kullanıcı tanımlı bir işleve değiştirge olarak aktarılacak ikil veriyi çözümler
 • sqlite_udf_encode_binary — Bir kullanıcı tanımlı işlevden dönecek ikil veriyi döndürmeden önce kodlamak için kullanılır
 • sqlite_unbuffered_query — Sonuçların alınıp bir tampona konmadığı bir sorgu çalıştırır
 • sqlite_valid — Başka satır var mı diye bakar