Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

System V message constants
Constant Type Changelog
MSG_IPC_NOWAIT integer  
MSG_EAGAIN integer As of 5.2.0
MSG_ENOMSG integer As of 5.2.0
MSG_NOERROR integer  
MSG_EXCEPT integer