SolrResponse::setParseMode

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrResponse::setParseModeSets the parse mode

Açıklama

public SolrResponse::setParseMode ([ int $parser_mode = 0 ] ) : bool

Sets the parse mode.

Değiştirgeler

parser_mode

SolrResponse::PARSE_SOLR_DOC parses documents in SolrDocument instances. SolrResponse::PARSE_SOLR_OBJ parses document into SolrObjects.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.