SphinxClient::open

(PECL sphinx >= 1.0.3)

SphinxClient::openOpens persistent connection to the server

Açıklama

public SphinxClient::open ( void ) : bool

Opens persistent connection to the server.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Sürüm Bilgisi

PECL/sphinx Sürüm: Açıklama
1.0.3 Added SphinxClient::open(), available only if compiled with libsphinxclient >= 0.9.9.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız