SphinxClient::setConnectTimeout

(PECL sphinx >= 0.1.0)

SphinxClient::setConnectTimeoutSet connection timeout

Açıklama

public SphinxClient::setConnectTimeout ( float $timeout ) : bool

Sets connection timeout (in seconds) for searchd connection.

Değiştirgeler

timeout

Timeout in seconds.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız