SplDoublyLinkedList::isEmpty

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::isEmptyChecks whether the doubly linked list is empty

Açıklama

public SplDoublyLinkedList::isEmpty ( void ) : bool

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns whether the doubly linked list is empty.