SplDoublyLinkedList::next

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::nextMove to next entry

Açıklama

public SplDoublyLinkedList::next ( void ) : void

Move the iterator to the next node.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.