SplFileInfo::getCTime

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getCTimeGets the inode change time

Açıklama

public SplFileInfo::getCTime ( void ) : int

Returns the inode change time for the file. The time returned is a Unix timestamp.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

The last change time, in a Unix timestamp.

Hatalar/İstisnalar

Throws RunTimeException on error.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::getCTime() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo(__FILE__);
echo 
'Last changed at ' date('g:i a'$info->getCTime());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Last changed at 1:49 pm

Ayrıca Bakınız

  • filectime() - Dosyanın dosya düğümü değişiklik zamanını döndürür