SplFileInfo::getFilename

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getFilenameGets the filename

Açıklama

public SplFileInfo::getFilename ( void ) : string

Gets the filename without any path information.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

The filename.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::getFilename() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo('foo.txt');
var_dump($info->getFilename());

$info = new SplFileInfo('/path/to/foo.txt');
var_dump($info->getFilename());

$info = new SplFileInfo('http://www.php.net/');
var_dump($info->getFilename());

$info = new SplFileInfo('http://www.php.net/svn.php');
var_dump($info->getFilename());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(7) "foo.txt"
string(7) "foo.txt"
string(0) ""
string(7) "svn.php" 

Ayrıca Bakınız