SplFileInfo::getPerms

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getPermsGets file permissions

Açıklama

public SplFileInfo::getPerms ( void ) : int

Gets the file permissions for the file.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the file permissions.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::getPerms() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo('/tmp');
echo 
substr(sprintf('%o'$info->getPerms()), -4);

$info = new SplFileInfo(__FILE__);
echo 
substr(sprintf('%o'$info->getPerms()), -4);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

1777
0644