SplFileInfo::isWritable

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::isWritableTells if the entry is writable

Açıklama

public SplFileInfo::isWritable ( void ) : bool

Checks if the current entry is writable.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns TRUE if writable, FALSE otherwise;