SplFileObject::getCsvControl

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

SplFileObject::getCsvControlGet the delimiter, enclosure and escape character for CSV

Açıklama

public SplFileObject::getCsvControl ( void ) : array

Gets the delimiter, enclosure and escape character used for parsing CSV fields.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns an indexed array containing the delimiter, enclosure and escape character.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.4.0 The escape character can now be an empty string.
5.6.25, 7.0.10 Added the escape character to the returned array.

Örnekler

Örnek 1 SplFileObject::getCsvControl() example

<?php
$file 
= new SplFileObject("data.txt");
print_r($file->getCsvControl());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [0] => ,
    [1] => "
    [2] => \
)

Ayrıca Bakınız