SQLite3::lastErrorCode

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SQLite3::lastErrorCodeBaşarısız olan son SQLite isteğinin sayısal sonuç kodunu döndürür

Açıklama

public SQLite3::lastErrorCode ( void ) : int

Başarısız olan son SQLite isteğinin sayısal sonuç kodunu döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Sonuç kodu bir tamsayı olarak döner.