SWFDisplayItem::addAction

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFDisplayItem::addActionAdds this SWFAction to the given SWFSprite instance

Açıklama

SWFDisplayItem::addAction ( SWFAction $action , int $flags ) : void
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

action

An SWFAction, returned by SWFAction::__construct().

flags

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız