SWFDisplayItem::scale

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFDisplayItem::scaleScales the object in relative coordinates

Açıklama

SWFDisplayItem::scale ( float $dx , float $dy ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfdisplayitem::scale() scales the current object by (dx,dy) from its current size.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız