SWFDisplayItem::setDepth

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFDisplayItem::setDepthSets z-order

Açıklama

SWFDisplayItem::setDepth ( int $depth ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfdisplayitem::setdepth() sets the object's z-order to depth. Depth defaults to the order in which instances are created (by adding a shape/text to a movie)- newer ones are on top of older ones. If two objects are given the same depth, only the later-defined one can be moved.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.