SWFFill::rotateTo

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFFill::rotateToSets fill's rotation

Açıklama

SWFFill::rotateTo ( float $angle ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Sets the fill rotation to the given angle.

Değiştirgeler

angle

The rotation angle, in degrees.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.