SWFFill::skewYTo

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFFill::skewYToSets fill y-skew

Açıklama

SWFFill::skewYTo ( float $y ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Sets the fill y-skew to y.

Değiştirgeler

y

When y is 1.0, it is a 45-degree upward slant. More is more upward, less is more downward.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız