SWFFont::getLeading

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFFont::getLeadingReturns the leading of the font, or 0 if not available

Açıklama

SWFFont::getLeading ( void ) : float
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.